پخش کردن کشمش پلویی آفتابی ملایر در مراسم ختم ملکه الیزابت

برای ثابت نگه داشتن کیفیت کشمش پلویی آفتابی ملایر سرد کردن و خشک کردن هر دو مرحله ضروری هستند، برو استراحت کن دمای محصول پس از برداشت به سرعت کاهش می یابد و تنفس متوقف می شود که هر دو به بهبود شرایط نگهداری انگور خشک کمک می کنند.

از آنجایی که انگورهای خشک زودرس اغلب زمانی برداشت می شوند که درجه حرارت بالا باشد، ضروری است که در اسرع وقت پس از برداشت از قبل سرد شود تا روند تنفس متوقف شود.

در مورد انواع دیررس که کیفیت نگهداری بالایی دارند، انگورهای خشک بیمار و آفت زده، انگورهای خشک آسیب دیده و غیره با زحمت چیده، خشک می شوند و در دمای کمتر از 0 درجه فارنهایت نگهداری می شوند.

وقتی انگورهای خشک آسیب دیده و انگورهای خشک سالم با هم ذخیره می شوند، انگورهای خشک آسیب دیده ابتدا شروع به خراب شدن می کنند و سپس عفونت در سراسر انگور خشک سالم پخش می شود.

خشک شدن سطح انگور خشک قبل از نگهداری را خوشه زنی می گویند، انگورهای خشکی که در حالی که هوا خشک است جمع آوری می شوند، نیازی به هرس ندارند، اما انگورهای خشکی که بعد از بارندگی چیده می‌شوند باید در محلی که سایه‌دار است و تهویه کافی دارد هرس شود.

خشک شدن بیش از حد باعث ایجاد چین و چروک می شود زیرا رطوبت محصول را از بین می برد که باعث کاهش بازارپسندی آن می شود.

در کار دستی، بازرسی چشمی برای انتخاب میوه های ناقص مانند انگور خشک نارس، انگور خشک فاسد، انگور خشک آلوده یا پوسیده، انگور خشک خرد شده، انگور خشک اشتباه و غیره استفاده می شود.

به دنبال آن انگور خشک بر اساس رنگ انتخاب می شود. در کارهای دستی از بازرسی چشمی برای انتخاب میوه های ناقص مانند انگور خشک نارس، انگور خشک فاسد، انگور خشک آلوده یا پوسیده، انگور خشک خرد شده و غیره استفاده می شود، علاوه بر بزرگی میوه.