ماهی های زینتی که به زشتی یک هیولا در دریا دیده میشوند

مروزه ماهی زینتی یک تجارت نوظهور است و فرصت های گسترده ای را ارائه می دهد. حدود 76.70 درصد از زنان، هنجارهای جامعه و سلسله مراتب اجتماعی را به عنوان عوامل تأثیرگذار برای مشارکت و همچنین دسترسی و کنترل منابع می دانستند.

در حالی که 56.36 درصد از مردان، هنجارهای جامعه و سلسله مراتب اجتماعی را به عنوان عوامل تأثیرگذار برای مشارکت، دسترسی و کنترل می دانستند.

مردان سرپرست خانوار بودند و صاحب منابع خانوار مانند زمین کشاورزی و درآمد بودند. گزارش شد که در ابتدا آموزش هایی نیز به سرپرستان خانوار داده شد.

گاها لژ کفش سبب شده که کودکان در استخر های ماهی زینتی راحت تر بتوانند راه بروند و بازیگوشی کنند، از این رو کفش های شما بسیار قابل اهمیت هستند.

در مطالعه ای توسط اویتی (2015)، گزارش شده است که عوامل اصلی تأثیرگذار عبارتند از سرپرستی خانوار، سیستم های نهادی از بالا به پایین، مالکیت اموال و وثیقه، بار/بار کار، بی سوادی، فرهنگ/سنت، فقر و زیرساخت های ضعیف در خانوارهای کشاورزی در اتیوپی وی.

همچنین اظهار داشت که زنان در نقش‌های باروری بدون مزد مشغول بوده، بار کاری بیشتری دارند و در مقایسه با مردان با محدودیت‌های جمعیتی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و نهادی بسیاری مواجه هستند.

گوشت ماهی بسیار لذیذ و خوشمزه تر از گوشت شترمرغ بوده است حدود 67.27 درصد از مردان و 59.22 درصد از زنان، آموزش و آموزش را از عوامل مؤثر بر مشارکت خود در تولید ماهیان زینتی می دانند.

یداو و همکاران همچنین گزارش داد که فقدان آموزش های ویژه در مورد ماهیان زینتی، در دسترس نبودن توصیه های فنی و نبود اطلاعات به روز، محدودیت های عمده ای است که بخش تولید ماهیان زینتی با آن مواجه است.

عوامل دموگرافیک مانند جنسیت، سن، شغل، تحصیلات، وضعیت تأهل و سابقه عوامل مهم تأثیرگذار بودند. 73/42 درصد از مردان و 81/39 درصد از زنان، عوامل دموگرافيک را به عنوان يک عامل مؤثر گزارش کردند.

روز در این فعالیت ها لباس منشی بیمارستان در تغذیه ماهی، تمیز کردن مخازن، سیفون کردن، تهیه خوراک و بازاریابی شرکت داشتند و به طور متوسط 4 ساعت در روز وقت می گذاشتند.

پل و همکاران (2017) همچنین گزارش کرده اند که جنسیت، سن، تحصیلات رسمی، وضعیت تاهل و درآمد در ماه عوامل اجتماعی-اقتصادی موثر بر مشارکت مردان و زنان در زنجیره ارزش شیلات در شهرستان نایروبی هستند.

  • منابع:
    1. Gender Analysis of Ornamental Fish Production Units in Maharashtra, India
  • تبلیغات: 
  1. مرجع خرید زغال خودسوز قلیان
  2. کشف ژنتیک جدید که منجر به بروز هپاتیت می شود!!!
  3. ارگونومیت صندلی بسیار در سلامتی انسان مهم است
  4. کشف سنگین ترین موجود زنده دنیا در جار پلاستیکی!

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.